На вниманието на членовете на АБЗ

Гласуването за определяне на победителите ще се състои в периода 17-26 септември 2021 г.

От днес може да разгледате номинираните инициативи в конкурса. Кратко описание на проекта, с който компаниите от застрахователния бранш участват, са публикувани на специално създадена платформа за сайта на БАЗБ, както и на сайта на АБЗ в раздел „Застрахователи за обществото 2021“.

Разгледайте номинациите!

Регламент за гласуване

Право на глас имат само членовете на сдруженията-организатори на конкурса „Застрахователи за обществото“. Традиционните организатори са Асоциацията на българските застрахователи и Българска Асоциация на Застрахователните Брокери. Към тях от тази година се присъединиха и други две сдружения – Асоциацията на застрахователните брокери в България и Обединени Застрахователни Брокери.

Всеки член на сдруженията има право на един глас, като посочи своя избор за I-во, II-ро и III-то място. Не може да се гласува за собствен проект.

Вотът трябва да бъде изпратен до АБЗ и/или БАЗБ на следните адреси на електронна поща:

АБЗ: abz@abz.bg

БАЗБ: office@baib.bg

Краен срок за гласуване – 26 септември 2021 г. включително.

Победителите в конкурса „Застрахователи за обществото“ ще бъдат обявени на 1 октомври – Деня на застрахователя.