Обединени Застрахователни Брокери

За едно по-сигурно бъдеще!

ЗА НАС

Обединени Застрахователни Брокери

За по-добър живот! Бъдете застраховани!

ЗА НАС

Обединени Застрахователни Брокери

Предпазваме, не предсказваме.

ЗА НАС

Обединени Застрахователни Брокери

Сдружение „Обединени Застрахователни Брокери” е учредено на
23.06.2007 г. от 18 учредители – застрахователни брокери.
Сдружението е с нестопанска цел.
Регистрирано е с решение на Софийски Градски Съд по фирмено дело №13192 от 2007
След учредяването са приети още пет застрахователни брокера – общо 23.
Членовете на Сдружението имат годишен премиен приход от около 25 млн. лева и над 90 000 клиента (физически и юридически лица).
В момента ОЗБ имат около 50 офиса и около 800 застрахователни консултанта.
Основна задача е да представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица и държавни органи, сътрудничество с организации, институции, физически и юридически лица в страната и чужбина.
Органите на управление на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

Покана за общо събрание